top of page
תמונת רקע
תמונת רקע
יצירי חלצ כחול.png

המרכז לפיתוח יצירי הוא חממה לליווי ופיתוח של ארגונים, התאגדויות שאינן תאגידים ועסקים חברתיים שמקדמים שינוי חברתי בישראל. 

פרוייקטים לדוגמה:

  • טיפול בנוהל שר אוצר אשר כלל למידת עומק של הנוהל, בחינת כלל מאפייניו, ולבסוף אף המלצות לשינויים ושיפורים.

  • במשרד האוצר קיים אגף החשב הכללי (חשכ"ל) שאחראי, בין היתר, לכתיבה ופרסום תקנון כספים ומשק (תכ"ם). מתוקף ניסיוננו אנו סייענו בכתיבת הוראות התכ"ם.

  • ניסיון רב בסיוע לעמותות בביקורות עומק.

  • ימי עיון לעמותות ותאגידים נוספים על ניהול וארגון העמותה ועוד

בין לקוחותינו ושותפינו נמצאים עשרות ארגונים ויוזמות חברתיות שמשנים את פני החברה הישראלית, ביניהם: עמותת הסלון, רשת דרור בתי חינוך, עמותת החלוץ, תנועת הנוער העובד והלומד ועוד.

המרכז מציע ליוזמות וארגונים קיימים מעטפת של שירותים ותמיכה שמאפשרת לארגון לייעל את הפעילות שלו ולרכז את תשומת הלב בפעילות הליבה. בנוסף, המרכז מלווה קבוצות וארגונים בתהליכי הקמה ומציע תמיכה בפיתוח מודל הפעילות ובניית תכניות פיתוח שמשלבות בירור צרכי הארגון ויצירת תשתית צמיחה שתלווה את הארגון בשנים הראשונות להקמתו. 

bottom of page