top of page
תמונת רקע
שירותים חשבונאיים
 • הנהלת חשבונות מתקדמת

 • ייעוץ והכוונה אישית במקום

 • תוכנה ידידותית לניהול ובקרה על תקציב

שירותים חשבונאיים

שירותי מוקד טלפונים
 • מוקד רב קווי – עד 10 מכשירים בו זמנית

 • אפשרות לספק כח אדם להפעלת המוקד

 • ליווי והכשרה להפעלת המוקד

 • פינת קפה במקום

שירותי מוקד טלפונים

ניהול מבנים
 • מערכת ניהול מבנים

 • אחזקת מבנה - תפעול יומיומי שוטף

 • תוכנה להזמנת חדרי ישיבות באמצעות האינטרנט

 • שיפוצים ואחזקה

ניהול

מבנים

מחשוב
ותוכנה
 • תחזוקת מחשבים ורשת במקום

 • מערכות מידע מותאמות

 • פיתוח תוכנה לפי צורך

 • תוכנה להזמנת חדרי ישיבות באמצעות האינטרנט

מחשוב ותוכנה

יצירי חלצ כחול.png
שירותים אירגוניים
 • ליווי בהקמת תאגידים, עמותות וחל"צ והפעלתם השוטפת

 • ייעוץ ארגוני ומבני לגוף

 • סיוע בכתיבת נהלים, הנחלת תהליכי עבודה

 • ליווי בהגשת תמיכות ועבודה עם מערכת מרכב"ה

 • סקירות בתחומי פסיקה, חקיקה ורגולציה הנוגעים לפעילות הגוף

שירותים ארגוניים

שירותי משרד
 • משרד פרטי – עד 3 אנשים

 • חדר ישיבות עד 12 איש

 • אינטרנט, טלפונייה, מכונת צילום, מטבחון

 • חנייה ונגישות לרכבת ההגנה

 • open space

שירותי משרד

bottom of page